På gården Gunnarås, mitt i Kronobergs län värnar vi om det naturliga och öppna landskapet.
Vi har sedan 1997 en KRAV-certifierad uppfödning av gotlandsfår och nötkreatur av rasen hereford.
Djuren hjälper oss att hålla landskapet öppet och vi strävar efter att låta djuren utöva sitt naturliga beteende.

På gården bor Karl-Eric och Eva Johansson och arbetar med djuren tillsammans med dottern Ellen. Gården köptes av Karl-Erics farfar 1904. 1965 köptes de första gotlandsfåren och nu är produktionen inriktad på 130 tackor och 40 nötkreatur. På våren ökar fårbesättningen med 230 lamm och kossorna får 15 kalvar.

Genom Bonnakött kan du köpa lammlådor eller nötlådor från Gunnarås och på gården finns försäljning av får- och lammskinn.